Thông báo giá hạt điều năm 2016

Trước tiên Lê cảm ơn các bạn bè, các cô, anh chị đã ủng hộ Lê thời gian qua. Đồng thời Lê xin lỗi mọi người đợt điều chỉnh giá năm 2016 (Lê đã cố gắng giữ giá rất lâu rồi ạ, nhưng do năm vừa qua mất mùa và hạn hán kéo dài khiến hạt điều nhà Lê và hạt điều trong nước khan hiếm cực độ, hạt thô tăng giá cao nhất ngưởng trong 10 năm qua). Lê không còn khả năng giữ giá nữa ạ dù đã rất cố gắng ạ.
 
 
 
 

Sản phẩm