PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG – Hạt điều nhà Lê
Trang chủ » PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG

Phản hồi của khách hàng

Sau đây là những phản hồi của khách hàng trong thời gian vừa qua. Phần lớn khách đều khen hạt điều bên Lê chất lượng ngon, sạch. Nhưng bên cạnh những lời khen đó vẫn còn những phàn nàn về dịch vụ, trong quá trình giao hàng, xảy ra sơ …

Đọc thêm »